Edukacja cyfrowa dla dziewczynek

zajęcia

Darmowy Warsztat Arduino: Generacja X, Y i Z

W ramach Code Week, Fundacja Girls Code Fun zaprasza dziewczynki wieku 8-12, wraz z ich Mamami (lub osobą towarzyszącą), na darmowe warsztaty z Arduino!

KIEDY: 8, 15, 22 Października

GDZIE: Politechnika Warszawska

KOSZT: Darmowe!

Zajęcia Programowania Kids Code Fun

Nasza partnerska szkoła programowania dla dzieci już ruszyła z zapisami na semestr jesienny 2017, zapoznaj się z ofertą!

nasz cel

Girls Code Fun to fundacja mająca na celu motywowanie i zachęcanie dzieci w wieku szkolnym (szczególnie dziewczynki) do zdobywania wiedzy w zakresie nowych technologii. Nasze mentorki uczą  programowania komputerowego i przekazują umiejętności umożliwiające sukces oraz lepsze zrozumienie współczesnego świata zdominowanego przez nowe technologie.


partnerzy

partner strategiczny
Partner Projektu Code Week

dlaczego to robimy

Za 5 lat deficyt na pracowników wśród informatyków i programistów może przekraczać ponad 30 proc. Dlatego informatyka i programowanie to kierunki studiów najbardziej przyszłościowych. 

Szczególnie ważne są dla nas dziewczynki, gdyż kobiety stanowią tylko 10% absolwentów kierunków informatycznych w Polsce . Motywowanie i wspieranie dziewcząt wpływa na polepszenie wyników w testach z dziedzin nauk ścisłych, uznawanych stereotypowo za męska domenę.

Programowanie komputerowe to język przyszłości, którego nauka staje się równie ważna, jak nauka języka angielskiego. Jego znajomość to jedna z najcenniejszych umiejętności we współczesnym świecie. 


Do roku 2020 w Europie może zabraknąć 900 000 osób na stanowiskach informatycznych. Aby zapewnić wzrost gospodarczy i konkurencyjność oraz osiągnąć parytet płci, kobiety powinny wypełnić połowę tych stanowisk.


Kobiety zajmują jedynie 11.2 % wysokich stanowisk w branży nowych technologii.


W Polsce zaledwie 10% absolwentów kierunków informatycznych to kobiety.

Program Stypendialny Małe Programistki

Drugi rok z rzędu zapraszamy do programu stypendialnego 'Małe Programistki'. Chcemy zapewnić młodym, utalentowanym dziewczynkom szerszy dostęp do edukacji w dziedzinie nowych technologii i programowania. 

Zapraszamy nauczycieli do zgłaszania zdolnych dziewczynek w wieku 8-12 lat. Kandydatki nie muszą mieć doświadczenia związanego z programowaniem.  Liczy się tylko ich chęć do nauki, zaangazowanie i zainteresowanie bądź predyspozycje w kierunku przedmiotów ścisłych. Jeżeli jesteś nauczycielem/nauczycielką dzieci 8-12 letnich, i chciałbyś/chciałabyś zgłosić dziewczynkę do naszego programu na wrzesień 2017r.

Przedmiotem stypendium jest bezpłatny semestr nauki programowania na kursie organizowanym przez szkołę programowania Kids Code Fun w semestrze zimowym, od września do grudnia 2017 roku w soboty w Warszawie. Stypendialistki będą mogły wybrać kurs o dowolnej tematyce zgodnej z ich zainteresowaniami. 

Decyzję o przyznaniu stypendium kandydatce podejmujemy na podstawie oceny wysłanych formularzy zgłoszeniowych. Kryteria to: stopień zaangoważowania, kreatywność oraz wypełnienie wszystkich warunków zgłoszenia. Przyznanych zostanie w sumie 5 stypendiów. 

Do programu nie mogą aplikować laureatki poprzednich edycji programu. Rekrutacja do programu trwa od 1 maja do 30 czerwca 2017 roku. By wziąć udział w rekrutacji, nauczyciele kandydatek muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy do 30 czerwca 2017r. do godziny 23:59. O wynikach rekrutacji będziemy informować do 15 lipca 2017 roku.

REGULAMIN

Sponsor II Edycji Programu 
'Małe Programistki'

kontakt

Szkoły zainteresowane zajęciami programowania komputerowego Girls Code Fun
i instytucje otwarte na współpracę zapraszamy do kontaktu:

info@girlscodefun.pl
+48 517 950 148

Zapisz się do newslettera