Teachers in Tech with Accenture

Fundacja Girls Code Fun oraz Accenture Polska zaprasza nauczycieli z małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) na bezpłatne warsztaty design thinking, podczas których nauczyciele:
* będą poznawać istniejące i opracowywać własne metody twórczego i ciekawego nauczania nowych technologii,
* nabędą umiejętności wzmacniania wiedzy i motywacji do rozwoju uczniów w dziedzinie nowych technologii.

* 19 stycznia 2019, godz.: 10:00-17:00
* Biuro Accenture w Warszawie, ul.: Sienna 39

Na warsztaty zapraszamy zarówno nauczycieli informatyki jak i innych przedmiotów. Nie jest wymagane doświadczenie w korzystaniu z nowych technologii w nauczaniu.

*Organizatorzy zapewniają obiad. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu.*